२० मार्च – जन्म

२० मार्च रोजी झालेले जन्म.

१९२६: भारतीय इतिहासकार विश्व नाथ दत्ता यांचा जन्म. (निधन: ३० नोव्हेंबर २०२०)

१८२८: नॉर्वेजीयन नाटककार आणि कवी हेनरिक इब्सेन यांचा जन्म. (मृत्यू: २३ मे १९०६)

१९०८: ब्रिटिश अभिनेता सर मायकेल रेडग्रेव्ह यांचा जन्म. (मृत्यू: २१ मार्च १९८५)

१९२०: नाटककार वसंत कानेटकर यांचा जन्म. (मृत्यू: ३१ जानेवारी २०००)

१९६६: पार्श्वगायिका अलका याज्ञिक यांचा जन्म.