९ मे – दिनविशेष

९ मे – घटना

९ मे रोजी झालेल्या घटना. १८७४: मुंबईत घोड्यांनी ओढल्या जाणार्‍या ट्राम सुरू झाल्या. १८७७: पेरू देशाच्या किनारपट्टीवरील झालेल्या ८.८ तीव्रतेच्या भूकंपामुळे २५४१ लोक ठार झाले.

पुढे वाचा »

९ मे – जन्म

९ मे रोजी झालेले जन्म. १५४०: मेवाड चे सम्राट महाराणा प्रताप यांचा जन्म. (मृत्यू: २९ जानेवारी १५९७) १८१४: अव्वल इंग्रजीतील मराठी व्याकणकार दादोबा पांडुरंग तर्खडकर यांचा जन्म. (मृत्यू:

पुढे वाचा »

९ मे – मृत्यू

९ मे रोजी झालेले मृत्यू. १३३८: भगवद्‍भक्त चोखा मेळा हा मंगळवेढे येथील गावकुस बांधत असताना कोसळणार्‍या कुसबाखाली सापडला. १९१७: डॉक्टर, कवी व शास्त्रज्ञ कान्होबा रणझोडदास यांचे

पुढे वाचा »

दिनविशेषचे संक्षिप्त बातमीपत्र आपल्या ईमेल वर मिळविण्यासाठी सदस्य नोंदणी करा.