२४ मे – मृत्यू

  • Post author:
  • Post published:24/05/2015
  • Post category:24 MayMay

२४ मे रोजी झालेले मृत्यू. १५४३: पोलिश खगोलशास्त्रज्ञ आणि गणितज्ञ निकोलस कोपर्निकस यांचे निधन. (जन्म: १९ फेब्रुवारी १४७३) १९५०: भारताचे ४३वे गर्वनर जनरल आर्चिबाल्ड वावेल यांचे निधन. (जन्म: ५ मे १८८३) १९८४: डब्ल्यू.डब्ल्यू.ई. चे स्थापक…

Continue Reading २४ मे – मृत्यू

२४ मे – जन्म

  • Post author:
  • Post published:24/05/2015
  • Post category:24 MayMay

२४ मे रोजी झालेले जन्म. १६८६: फॅरनहाइट तापमान प्रणाली चे जनक डॅनियल फॅरनहाइट यांचा जन्म. (मृत्यू: १६ सप्टेंबर १७३६) १८१९: इंग्लंडची राणी व्हिक्टोरिया यांचा जन्म. (मृत्यू: २२ जानेवारी १९०१) १९२४: आंतरराष्ट्रीय कीर्तीचे जादूगार रघुवीर भोपळे…

Continue Reading २४ मे – जन्म

२४ मे – घटना

  • Post author:
  • Post published:24/05/2015
  • Post category:24 MayMay

२४ मे रोजी झालेल्या घटना. १६२६: पीटर मिन्युईटने स्थानिक लोकांकडून मॅनहटन बेट २४ डॉलरला विकत घेतले. १८४४: तारायंत्राचे संशोधक सॅम्युअल मोर्स यांनी स्वत: विकसित केलेल्या सांकेतिक भाषेत पहिला संदेश वॉशिंग्टन…

Continue Reading २४ मे – घटना