Current Affairs – 2021

चालू घडामोडी – २०२१

चालू घडामोडी – मे २०२१

देबू चौधरी; पद्मश्री, पद्म भूषण पुरस्कृत भारतीय सतारवादक आणि लेखक यांचे निधन. (जन्म: ३० मे १९३५)