*सूचना

दिनविशेष वेबसाईट वरील सर्व माहिती विविध वृत्तपतत्रे, पुस्तके आणि बातम्या अश्या माध्यमातून लोकमाहितीस्तव संपादित केलेली असून, सदर माहिती जमा करताना ह्या मध्ये तफावत अथवा मतभेत असण्याची संभावना नाकारता येत नाही.

तसेच, दिनविशेषचे गोपनीयता धोरण आणि वापर अटी माहिती करून घेण्यासाठी खाली दिलेल्या लिंकबघा.