९ मे – मृत्यू

  • Post author:
  • Post published:09/05/2015
  • Post category:9 MayMay

९ मे रोजी झालेले मृत्यू. १३३८: भगवद्‍भक्त चोखा मेळा हा मंगळवेढे येथील गावकुस बांधत असताना कोसळणार्‍या कुसबाखाली सापडला. १९१७: डॉक्टर, कवी व शास्त्रज्ञ कान्होबा रणझोडदास यांचे निधन. १९१९: रेव्हरंड नारायण वामन…

Continue Reading ९ मे – मृत्यू

९ मे – जन्म

  • Post author:
  • Post published:09/05/2015
  • Post category:9 MayMay

९ मे रोजी झालेले जन्म. १५४०: मेवाड चे सम्राट महाराणा प्रताप यांचा जन्म. (मृत्यू: १९ जानेवारी १५९७) १८१४: अव्वल इंग्रजीतील मराठी व्याकणकार दादोबा पांडुरंग तर्खडकर यांचा जन्म. (मृत्यू: १७ ऑक्टोबर १८८२) १८६६: थोर…

Continue Reading ९ मे – जन्म

९ मे – घटना

  • Post author:
  • Post published:09/05/2015
  • Post category:9 MayMay

९ मे रोजी झालेल्या घटना. १८७४: मुंबईत घोड्यांनी ओढल्या जाणार्‍या ट्राम सुरू झाल्या. १८७७: पेरू देशाच्या किनारपट्टीवरील झालेल्या ८.८ तीव्रतेच्या भूकंपामुळे २५४१ लोक ठार झाले. १९०४: वाफेवर चालणारे सिटी ट्रुरो हे…

Continue Reading ९ मे – घटना